bên mua hàng không có khả năng thanh toán,part time cv,tìm việc làm cho bằng trung cấp

bên mua hàng không có khả năng thanh toán - luựa chọn đồng tiền thanh toán